Evanjelický5. Mojžišova6,3

5. Mojžišova 6:3

Deuteronomium

Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom.


Verš v kontexte

2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 4 Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 A tedy budeš počúvať, Iz­raelu, a budeš os­tríhať, aby si činil, aby ti bolo dob­re, a aby ste sa veľmi rozm­nožili, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

3 Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom.

Ekumenický

3 Počúvaj teda, Iz­rael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dob­re vodilo, aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti to sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov.

Bible21

3 Slyš je, Iz­rae­li, a peč­livě je do­držuj. Pak se ti po­ve­de dobře a v zemi oplývající mlékem a me­dem se mo­cně roz­množí­te, jak ti to ře­kl Hos­po­din, Bůh tvých ot­ců.