Evanjelický5. Mojžišova10,14

5. Mojžišova 10:14

Deuteronomium

Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;


Verš v kontexte

13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re. 14 Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej; 15 ale iba k tvojim ot­com priľnul Hos­podin s lás­kou a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je tomu do­dnes.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej.

Evanjelický

14 Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;

Ekumenický

14 Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej.

Bible21

14 Hle, Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, patří nebe i ne­besa ne­bes, země i vše, co je na ní.