Ekumenický5. Mojžišova10,14

5. Mojžišova 10:14

Deuteronomium

Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej.


Verš v kontexte

13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo. 14 Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej. 15 No len k tvojim ot­com sa Hos­podin vinul s láskou, za­miloval si ich a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je to do­dnes.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej.

Evanjelický

14 Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;

Ekumenický

14 Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej.

Bible21

14 Hle, Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, patří nebe i ne­besa ne­bes, země i vše, co je na ní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček