Roháček5. Mojžišova10,14

5. Mojžišova 10:14

Deuteronomium

Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej.


Verš v kontexte

13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré. 14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej. 15 A pred­sa len k tvojim ot­com priľnul Hos­podin milujúc ich a vy­volil si ich semeno po nich, vás, zo všet­kých národov, ako je tomu dnes.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej.

Evanjelický

14 Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;

Ekumenický

14 Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej.

Bible21

14 Hle, Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, patří nebe i ne­besa ne­bes, země i vše, co je na ní.