EvanjelickýDaniel5,25

Daniel 5:25

Toto je teda pís­mo, ktoré bolo na­písané: Mené, mené, tekél, úfar­sín.


Verš v kontexte

24 Pre­to On po­slal tú ruku a na­písal toto pís­mo. 25 Toto je teda pís­mo, ktoré bolo na­písané: Mené, mené, tekél, úfar­sín. 26 A toto je vy­svet­lenie: mené znamená, že Boh spočítal dni tvoj­ho kráľov­stva a spôsobil mu koniec;

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 A toto je písmo, ktoré je na­písané: Mene, mene; tekel ufar­sin.

Evanjelický

25 Toto je teda pís­mo, ktoré bolo na­písané: Mené, mené, tekél, úfar­sín.

Ekumenický

25 Nápis znie tak­to: Mené mené tekél úfar­sín.

Bible21

25 Ten nápis zní takto: MENE MENE TE­KEL UFAR­SIN.