EvanjelickýDaniel3,17

Daniel 3:17

Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.


Verš v kontexte

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo. 17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu!

Evanjelický

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.

Ekumenický

17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás.

Bible21

17 „Jest­li nás Bůh, kterého ctí­me, bude chtít za­chránit, za­chrání nás z roz­pálené oh­nivé pece i ze tvé mo­ci, krá­li.