Evanjelický2. Timoteovi4,18

2. Timoteovi 4:18

Pán ma zbaví všet­kého zlého a za­chová pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen.


Verš v kontexte

17 Pán však stál pri mne a po­sil­nil ma, aby som plne vy­konal zvesť, a aby ju počuli všet­ci po­hania. Tak som bol vy­tr­hnutý z levovej tlamy. 18 Pán ma zbaví všet­kého zlého a za­chová pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen. 19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 aj ma vy­trh­ne Pán a za­chová od každého skut­ku zlého a za­chráni a uvedie do svoj­ho nebes­kého kráľov­stva, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

18 Pán ma zbaví všet­kého zlého a za­chová pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen.

Ekumenický

18 Pán ma vy­trh­ne zo všet­kého zla a za­chráni ma pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Bible21

18 A Pán mě vy­svo­bodí od vše­ho zlého a za­chová mě pro své ne­bes­ké králov­ství. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.