Evanjelický2. Timoteovi4,19

2. Timoteovi 4:19

Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov.


Verš v kontexte

18 Pán ma zbaví všet­kého zlého a za­chová pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen. 19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov. 20 Eras­tos zo­stal v Korin­te, Trofima som však nechal chorého v Miléte.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­zdrav Pri­sku aj Ak­vilu aj Oneziforov dom.

Evanjelický

19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov.

Ekumenický

19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i Onéziforovu rodinu.

Bible21

19 Pozdravuj Pri­s­cillu s Akvi­lou i One­siforův dům.