Evanjelický2. Samuelova12,16

2. Samuelova 12:16

Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.


Verš v kontexte

15 Po­tom Nátan od­išiel domov. Hos­podin ranil dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. Ochorelo. 16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc. 17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid hľadal Boha p­rosiac za chlap­ca a pos­til sa, vošiel a ležal cez noc na zemi.

Evanjelický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.

Ekumenický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi.

Bible21

16 David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi.