Bible212. Samuel12,16

2. Samuel 12:16

David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi.


Verš v kontexte

15 A po těch slovech se Nátan vrá­til domů. Hospodin pak po­sti­hl dítě, které Davi­dovi po­ro­di­la Uri­ášova manželka, a to one­mo­cnělo. 16 David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi. 17 Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal.

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid hľadal Boha p­rosiac za chlap­ca a pos­til sa, vošiel a ležal cez noc na zemi.

Evanjelický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.

Ekumenický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi.

Bible21

16 David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček