Ekumenický2. Samuelova12,16

2. Samuelova 12:16

Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi.


Verš v kontexte

15 Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. 16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi. 17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid hľadal Boha p­rosiac za chlap­ca a pos­til sa, vošiel a ležal cez noc na zemi.

Evanjelický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.

Ekumenický

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi.

Bible21

16 David kvů­li tomu chlap­ci hledal Bo­ha. Držel půst a v noci ležel na ho­lé ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček