Evanjelický2. Kronická36,11

2. Kronická 36:11

Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

10 Na prelome roku po­slal však kráľ Nebúkad­necar pre neho a dal ho do­praviť do Babylonu spolu so vzác­nym náčiním domu Hos­podinov­ho. Za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom do­sadil jeho brata Cid­kiju. 11 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 12 Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na po­kyn Hos­podinov.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

11 Cedekiáš mal dvad­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme.

Evanjelický

11 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme.

Ekumenický

11 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme.

Bible21

11 Cidkiáš se stal králem v jedn­a­dvaceti letech a kraloval v Je­ruzalémě je­denáct let.