Evanjelický2. Kronická36,12

2. Kronická 36:12

Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na po­kyn Hos­podinov.


Verš v kontexte

11 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 12 Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na po­kyn Hos­podinov. 13 Ba vzop­rel sa proti kráľovi Nebúkad­necarovi, ktorý ho donútil pri­sahať na Boha. Stal sa tvrdo­hlavým a zanovito si umienil, že sa ne­ob­ráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

12 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podina, jeho Boha. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, k­torý mu hovoril slovo z úst Hos­podinových.

Evanjelický

12 Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na po­kyn Hos­podinov.

Ekumenický

12 Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robil na­protiveň. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovor­com Hos­podina.

Bible21

12 Pá­chal, co je v očích Hos­po­di­na, jeho Bo­ha, zlé a ne­pokořil se před Hos­po­di­novým slovem v ús­tech pro­roka Je­re­miáše.