Evanjelický2. Kronická24,15

2. Kronická 24:15

Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov.


Verš v kontexte

14 Keď boli hotoví, od­nies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójádu. Z nich narobil náčinie pre dom Hos­podinov, náčinie pre službu a obetovanie, pan­vice na kadenie, zlaté a striebor­né pred­mety. Spaľované obete prinášali do domu Hos­podinov­ho ne­pres­taj­ne po celý Jójádov život. 15 Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov. 16 Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Jehojada sa zo­starel a na­sýtiac sa dní zo­mrel. Sto trid­sať rokov mal, keď zo­mrel.

Evanjelický

15 Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov.

Ekumenický

15 Jójada zo­starol a vo vy­sokom veku zo­mrel. V čase úmr­tia mal stot­rid­sať rokov.

Bible21

15 Když Jo­ja­da ze­stárl a na­plnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel.