Evanjelický2. Kronická13,8

2. Kronická 13:8

Naz­dávate sa teraz, že odoláte kráľov­stvu Hos­podinov­mu v rukách Dávidov­cov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov?


Verš v kontexte

7 Vtedy sa vôkol neho zo­skupili darebáci a naničhod­níci a ov­lád­li Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, lebo Rechabeám bol mladý a neroz­hod­ný a nebol pev­ný voči nim. 8 Naz­dávate sa teraz, že odoláte kráľov­stvu Hos­podinov­mu v rukách Dávidov­cov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov? 9 Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete sil­nými voči kráľov­stvu Hos­podinov­mu, k­toré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množs­tvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov!

Evanjelický

8 Naz­dávate sa teraz, že odoláte kráľov­stvu Hos­podinov­mu v rukách Dávidov­cov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov?

Ekumenický

8 Mys­líte si teraz, že keď vás je také veľké množs­tvo a sú s vami zlaté teľce, ktoré vám Járobeám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hos­podinov­mu kráľov­stvu, spravovanému Dávidov­cami?

Bible21

8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil?