Bible212. Letopisů13,8

2. Letopisů 13:8

Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil?


Verš v kontexte

7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit. 8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil? 9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete sil­nými voči kráľov­stvu Hos­podinov­mu, k­toré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množs­tvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov!

Evanjelický

8 Naz­dávate sa teraz, že odoláte kráľov­stvu Hos­podinov­mu v rukách Dávidov­cov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov?

Ekumenický

8 Mys­líte si teraz, že keď vás je také veľké množs­tvo a sú s vami zlaté teľce, ktoré vám Járobeám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hos­podinov­mu kráľov­stvu, spravovanému Dávidov­cami?

Bible21

8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček