Evanjelický2. Kráľov1,10

2. Kráľov 1:10

Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.


Verš v kontexte

9 Po­tom po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k ne­mu, sedel práve na temeni vr­chu. Po­vedal mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď dolu! 10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi. 11 Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu!

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale Eliáš od­povedal a hovoril veliteľovi nad päťdesiatimi: A jest­li som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich.

Evanjelický

10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.

Ekumenický

10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom.

Bible21

10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.