Ekumenický2. Kráľov1,10

2. Kráľov 1:10

Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom.


Verš v kontexte

9 Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu! 10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom. 11 Po­slal po neho zase iného veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Ten mu po­vedal: Boží muž, na kráľov roz­kaz ih­neď zíď dolu!

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale Eliáš od­povedal a hovoril veliteľovi nad päťdesiatimi: A jest­li som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich.

Evanjelický

10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.

Ekumenický

10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom.

Bible21

10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček