Evanjelický2. Kráľov1,11

2. Kráľov 1:11

Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu!


Verš v kontexte

10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi. 11 Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu! 12 Ale Eliáš od­vetil: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zo­stúpil Boží oheň z neba a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Opät po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi i jeho päťdesiatich, ktorý od­povedajúc vravel mu: Mužu Boží, tak­to hovorí kráľ: Sídi rých­le!

Evanjelický

11 Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu!

Ekumenický

11 Po­slal po neho zase iného veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Ten mu po­vedal: Boží muž, na kráľov roz­kaz ih­neď zíď dolu!

Bible21

11 Král tedy na něj po­slal dalšího ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Ten za ním vy­le­zl a přikázal mu: „­Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!“