Bible212. Královská1,10

2. Královská 1:10

„Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.


Verš v kontexte

9 Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“ 10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti. 11 Král tedy na něj po­slal dalšího ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Ten za ním vy­le­zl a přikázal mu: „­Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!“

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale Eliáš od­povedal a hovoril veliteľovi nad päťdesiatimi: A jest­li som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich.

Evanjelický

10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.

Ekumenický

10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom.

Bible21

10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček