Evanjelický2. Korintským5,2

2. Korintským 5:2

Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba,


Verš v kontexte

1 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho po­zem­ského príbyt­ku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. 2 Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba, 3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba,

Evanjelický

2 Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba,

Ekumenický

2 Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba,

Bible21

2 Pro­to, dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me touhou ocitnout se už v našem ne­bes­kém příbytku –