Ekumenický2. Korintským5,2

2. Korintským 5:2

Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba,


Verš v kontexte

1 Vieme totiž, že keď bude stan nášho po­zem­ského života str­hnutý, máme príbytok od Boha, rukami nez­hotovený večný dom v nebesiach. 2 Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba, 3 a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba,

Evanjelický

2 Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba,

Ekumenický

2 Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba,

Bible21

2 Pro­to, dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me touhou ocitnout se už v našem ne­bes­kém příbytku –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček