Roháček2. Korintským5,2

2. Korintským 5:2

lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba,


Verš v kontexte

1 Lebo vieme, že keby náš po­zem­ský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; 2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba, 3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba,

Evanjelický

2 Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba,

Ekumenický

2 Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba,

Bible21

2 Pro­to, dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me touhou ocitnout se už v našem ne­bes­kém příbytku –