Evanjelický2. Korintským12,11

2. Korintským 12:11

Stal som sa nerozum­ným, [keď som sa chválil]. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať. Ne­stojím pred­sa v ničom za onými veľapoštol­mi, aj keď som nič.


Verš v kontexte

10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný. 11 Stal som sa nerozum­ným, [keď som sa chválil]. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať. Ne­stojím pred­sa v ničom za onými veľapoštol­mi, aj keď som nič. 12 Veď dôkazy o tom, že som apoštol, pôsobili medzi vami vo všet­kej tr­pez­livos­ti, v znameniach, divoch a prejavoch moci.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Stal som sa bez­rozum­ným chváliac sa; vy ste ma prinútili. Lebo vy ste mňa mali od­porúčať, lebo som nebol, ako ani nie som o nič menší od tých pre­velikých apoštolov, keď aj nie som ničím.

Evanjelický

11 Stal som sa nerozum­ným, [keď som sa chválil]. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať. Ne­stojím pred­sa v ničom za onými veľapoštol­mi, aj keď som nič.

Ekumenický

11 Stal som sa nerozum­ným; vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať; neza­os­tával som totiž v ničom za naj­pop­red­nejšími apoštol­mi, aj keď nie som ničím.

Bible21

11 Dělám tu ze sebe bláz­na, ale vy jste mě k tomu do­nu­ti­li. Moh­li jste mě pře­ce chvá­lit sami – i když nic ne­zna­menám, s tě­mi ve­le­apošto­ly si v ničem ne­za­dám.