Bible212. Korintským12,11

2. Korintským 12:11

Dělám tu ze sebe bláz­na, ale vy jste mě k tomu do­nu­ti­li. Moh­li jste mě pře­ce chvá­lit sami – i když nic ne­zna­menám, s tě­mi ve­le­apošto­ly si v ničem ne­za­dám.


Verš v kontexte

10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti! 11 Dělám tu ze sebe bláz­na, ale vy jste mě k tomu do­nu­ti­li. Moh­li jste mě pře­ce chvá­lit sami – i když nic ne­zna­menám, s tě­mi ve­le­apošto­ly si v ničem ne­za­dám. 12 Důkazů o mém apoštolství jste do­sta­li dost. Vzpo­meň­te na všech­no, co jsem vy­držel, na všech­na zna­mení, divy a zá­zra­ky.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Stal som sa bez­rozum­ným chváliac sa; vy ste ma prinútili. Lebo vy ste mňa mali od­porúčať, lebo som nebol, ako ani nie som o nič menší od tých pre­velikých apoštolov, keď aj nie som ničím.

Evanjelický

11 Stal som sa nerozum­ným, [keď som sa chválil]. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať. Ne­stojím pred­sa v ničom za onými veľapoštol­mi, aj keď som nič.

Ekumenický

11 Stal som sa nerozum­ným; vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať; neza­os­tával som totiž v ničom za naj­pop­red­nejšími apoštol­mi, aj keď nie som ničím.

Bible21

11 Dělám tu ze sebe bláz­na, ale vy jste mě k tomu do­nu­ti­li. Moh­li jste mě pře­ce chvá­lit sami – i když nic ne­zna­menám, s tě­mi ve­le­apošto­ly si v ničem ne­za­dám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček