Evanjelický1. Samuelova7,4

1. Samuelova 7:4

Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi.


Verš v kontexte

3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov. 4 Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi. 5 Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy od­stránili synovia Iz­raelovi Bálov i As­tar­ty a slúžili samému Hos­podinovi.

Evanjelický

4 Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi.

Ekumenický

4 Nato Iz­raeliti od­stránili baálov i aštar­ty a slúžili len Hos­podinovi.

Bible21

4 Nato synové Iz­rae­le od­strani­li baaly i aštar­ty a za­ča­li sloužit jen Hos­po­di­nu.