Evanjelický1. Samuelova7,5

1. Samuelova 7:5

Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi.


Verš v kontexte

4 Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi. 5 Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom riekol Samuel: Shromaždite celého Iz­raela do Mic­py, a budem sa mod­liť za vás Hos­podinovi.

Evanjelický

5 Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi.

Ekumenický

5 Samuel pri­kázal: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py a ja sa budem za vás mod­liť k Hospodinovi.

Bible21

5 Sa­muel dále pravil: „Shro­máždě­te ce­lý Iz­rael do Micpy, abych se za vás mod­lil k Hospodinu.“