Evanjelický1. Samuelova7,17

1. Samuelova 7:17

Po­tom sa na­vracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Iz­rael. I po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.


Verš v kontexte

15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života. 16 Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach. 17 Po­tom sa na­vracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Iz­rael. I po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 A na­vracoval sa do Rámy, lebo tam bol jeho dom, a tam tiež súdil Iz­raela. A po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár.

Evanjelický

17 Po­tom sa na­vracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Iz­rael. I po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.

Ekumenický

17 Po­tom sa vracal späť do Rámy, kde mal svoj dom, kde tiež súdil Iz­rael. Aj tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi.

Bible21

17 Po­tom se vracel do Rámy, kde byd­lel, a sou­dil Iz­rael i tam. Tam také po­stavil ol­tář Hos­po­di­nu.