Evanjelický1. Korintským13,5

1. Korintským 13:5

nie je ne­slušná, nie je sebec­ká, nerozčuľuje sa, ne­zmýšľa zle,


Verš v kontexte

4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva; 5 nie je ne­slušná, nie je sebec­ká, nerozčuľuje sa, ne­zmýšľa zle, 6 neraduje sa z ne­právos­ti, ale teší sa s prav­dou;

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé,

Evanjelický

5 nie je ne­slušná, nie je sebec­ká, nerozčuľuje sa, ne­zmýšľa zle,

Ekumenický

5 ne­správa sa ne­slušne, nehľadá svoj pros­pech, nerozčuľuje sa, ne­počíta kriv­dy;

Bible21

5 není hru­bá, ne­hledá svůj pro­spěch, není vznět­livá, ne­počítá křiv­dy,