Roháček1. Korintským13,5

1. Korintským 13:5

nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé,


Verš v kontexte

4 Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa, 5 nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé, 6 neraduje sa ne­právos­ti, ale sa spolu raduje prav­de;

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé,

Evanjelický

5 nie je ne­slušná, nie je sebec­ká, nerozčuľuje sa, ne­zmýšľa zle,

Ekumenický

5 ne­správa sa ne­slušne, nehľadá svoj pros­pech, nerozčuľuje sa, ne­počíta kriv­dy;

Bible21

5 není hru­bá, ne­hledá svůj pro­spěch, není vznět­livá, ne­počítá křiv­dy,