Evanjelický1. Korintským13,4

1. Korintským 13:4

Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva;


Verš v kontexte

3 A čo by som roz­dal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lás­ky by som ne­mal, nič mi to ne­pomôže. 4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva; 5 nie je ne­slušná, nie je sebec­ká, nerozčuľuje sa, ne­zmýšľa zle,

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa,

Evanjelický

4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva;

Ekumenický

4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva;

Bible21

4 Lás­ka je trpě­livá, je las­kavá, lás­ka ne­závi­dí, lás­ka se ne­vy­chlou­bá ani ne­po­vyšuje;