EkumenickýZjavenie22,12

Zjavenie 22:12

Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov.


Verš v kontexte

11 Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje. 12 Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov. 13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A hľa, prij­dem skoro a moja od­plata so mnou, aby som od­platil jed­nému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok.

Evanjelický

12 Aj­hľa, prídem skoro a moja od­plata je so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov!

Ekumenický

12 Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov.

Bible21

12 „Hle, při­jdu brzy a má odpla­ta se mnou, abych odpla­til každé­mu pod­le jeho skutků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček