EkumenickýZjavenie22,11

Zjavenie 22:11

Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje.


Verš v kontexte

10 A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko! 11 Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje. 12 Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto robí ne­právosť, nech len robí ne­právosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spraved­livý nech činí spraved­livosť ešte, a svätý nech sa po­svätí ešte.

Evanjelický

11 Kto pácha ne­právosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravod­livosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa po­sväcuje ďalej!

Ekumenický

11 Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje.

Bible21

11 Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špi­navý, ať se dál špiní. Sprave­dlivý ať dál koná sprave­dlnost a svatý ať se dál posvěcuje.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček