EkumenickýZjavenie22,13

Zjavenie 22:13

Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec.


Verš v kontexte

12 Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov. 13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec. 14 Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, pr­vý i po­sled­ný.

Evanjelický

13 Ja som Alfa i Omega, Pr­vý i Po­sled­ný, Počiatok i Koniec.

Ekumenický

13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec.

Bible21

13 Já jsem Alfa i Omega, počá­tek i ko­nec, první i poslední.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček