EkumenickýZjavenie2,13

Zjavenie 2:13

Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan.


Verš v kontexte

12 An­jelovi cir­kvi v Pergame na­píš: 13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan. 14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pri­dŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Iz­raela, aby jed­li mäso obetované mod­lám a aby smil­nili.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Evanjelický

13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan.

Ekumenický

13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Bible21

13 Vím, že byd­líš tam, kde je sa­tanův trůn, a že se držíš mého jmé­na a ne­za­přel jsi mou ví­ru ani v těch dnech, kdy byl An­tipas, můj věrný svě­dek, za­bit u vás, kde byd­lí sa­tan.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček