EkumenickýŽidom9,9

Židom 9:9

To je prirov­nanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré ne­môžu vo svedomí urobiť do­konalým toho, kto koná boho­službu;


Verš v kontexte

8 Tak­to Duch Svätý naz­načuje, že kým stojí pr­vý stan, nie je ešte ot­vorená ces­ta do svätyne. 9 To je prirov­nanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré ne­môžu vo svedomí urobiť do­konalým toho, kto koná boho­službu; 10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len von­kajšie pred­pisy, ktoré platia do času náp­ravy.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 a ktorý je podobenstvom na terajší čas, v ktorom sa donášajú v obeť dary a obeti, ktoré ne­môžu v svedomí zdokonaliť toho, kto svätos­lúži,

Evanjelický

9 ktorý je ob­razom pre terajší vek; podľa neho prinášajú sa dary a obete, ktoré ne­môžu zdokonaliť vo svedomí toho, kto uc­tieva Boha,

Ekumenický

9 To je prirov­nanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré ne­môžu vo svedomí urobiť do­konalým toho, kto koná boho­službu;

Bible21

9 V rám­ci toho dočasného podo­ben­ství se obě­tují dary a obě­ti, které však nikdy ne­mo­hou doko­nale očistit svědo­mí to­ho, kdo se té bo­ho­s­luž­by účastní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček