EkumenickýŽidom9,8

Židom 9:8

Tak­to Duch Svätý naz­načuje, že kým stojí pr­vý stan, nie je ešte ot­vorená ces­ta do svätyne.


Verš v kontexte

7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez kr­vi, ktorú prináša za svoje prie­stup­ky a za prie­stup­ky ľudu. 8 Tak­to Duch Svätý naz­načuje, že kým stojí pr­vý stan, nie je ešte ot­vorená ces­ta do svätyne. 9 To je prirov­nanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré ne­môžu vo svedomí urobiť do­konalým toho, kto koná boho­službu;

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 čím dáva Svätý Duch na javo, že ešte nie je zjavená ces­ta do svätyne, kým ešte pr­vý stán má s­voje státie,

Evanjelický

8 Tým­to naz­načuje Duch Svätý, že ces­ta do (svätyne) svätých ešte vždy nie je zjav­ná, kým stojí pr­vý stánok,

Ekumenický

8 Tak­to Duch Svätý naz­načuje, že kým stojí pr­vý stan, nie je ešte ot­vorená ces­ta do svätyne.

Bible21

8 Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, ne­by­la ještě zje­ve­na ces­ta do pravé sva­tyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček