EkumenickýŽidom9,7

Židom 9:7

Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez kr­vi, ktorú prináša za svoje prie­stup­ky a za prie­stup­ky ľudu.


Verš v kontexte

6 Od­kedy je to tak­to za­riadené, stále vchádzajú do pr­vého stanu kňazi, ktorí tam konajú boho­službu. 7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez kr­vi, ktorú prináša za svoje prie­stup­ky a za prie­stup­ky ľudu. 8 Tak­to Duch Svätý naz­načuje, že kým stojí pr­vý stan, nie je ešte ot­vorená ces­ta do svätyne.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 ale do toh­to druhého raz za rok sám jediný naj­vyšší kňaz, nie bez kr­vi, ktorú ta ne­sie v obeť za seba a za ne­vedomost­né hriechy ľudu,

Evanjelický

7 do druhého však len raz do roka (vchádza) sám veľkňaz, ale nie bez kr­vi, ktorú prináša za seba a za ne­vedomos­ti ľudu.

Ekumenický

7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez kr­vi, ktorú prináša za svoje prie­stup­ky a za prie­stup­ky ľudu.

Bible21

7 Do té druhé však jen jednou za rok vchází sa­motný ve­lekněz, a to ne bez krve, kte­rou obě­tuje za sebe i za hří­chy li­du, spá­chané v ne­vědo­mosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček