EkumenickýŽidom9,6

Židom 9:6

Od­kedy je to tak­to za­riadené, stále vchádzajú do pr­vého stanu kňazi, ktorí tam konajú boho­službu.


Verš v kontexte

5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí za­tieňovali zľutov­nicu. O tom teraz pod­rob­ne ne­treba hovoriť. 6 Od­kedy je to tak­to za­riadené, stále vchádzajú do pr­vého stanu kňazi, ktorí tam konajú boho­službu. 7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez kr­vi, ktorú prináša za svoje prie­stup­ky a za prie­stup­ky ľudu.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 Keď bolo toto všet­ko takto za­riadené, do pr­vého stán­ku vchádzajú každého času kňazi, konajúci svätos­lužby,

Evanjelický

6 Od­kedy je to tak za­riadené, do pr­vého stán­ku opätov­ne vchádzajú kňazi, ktorí konajú boho­službu;

Ekumenický

6 Od­kedy je to tak­to za­riadené, stále vchádzajú do pr­vého stanu kňazi, ktorí tam konajú boho­službu.

Bible21

6 Od do­by, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží ne­u­stále do jeho první části, kde ko­nají bo­ho­s­lužbu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček