EkumenickýŽidom9,4

Židom 9:4

K nej pat­ril zlatý kadid­lový ol­tár, ar­cha zmluvy, ob­ložená zo všet­kých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy.


Verš v kontexte

3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých. 4 K nej pat­ril zlatý kadid­lový ol­tár, ar­cha zmluvy, ob­ložená zo všet­kých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy. 5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí za­tieňovali zľutov­nicu. O tom teraz pod­rob­ne ne­treba hovoriť.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý mal zlatý ol­tár na kadenie a truh­lu sm­luvy, zo všet­kých strán po­krytú zlatom, v ktorej bolo zlaté vedier­ce, ob­sahujúce man­nu, po­tom palica Áronova, ktorá bola za­kvit­la, a do­sky sm­luvy.

Evanjelický

4 tu je zlatý kadid­lový ol­tár, truh­la zmluvy celá ob­ložená zlatom, v nej zlatá nádoba s man­nou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy;

Ekumenický

4 K nej pat­ril zlatý kadid­lový ol­tár, ar­cha zmluvy, ob­ložená zo všet­kých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy.

Bible21

4 K ní patřil zlatý ka­di­dlový ol­tář a truh­la smlou­vy, ze všech stran ob­ložená zla­tem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áro­nova hůl, která roz­kvet­la, a des­ky smlou­vy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček