EkumenickýŽidom9,3

Židom 9:3

Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.


Verš v kontexte

2 Bol zhotovený pr­vý stan, v ktorom bol sviet­nik, stôl a pred­kladané chleby. Nazýva sa svätyňou. 3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých. 4 K nej pat­ril zlatý kadid­lový ol­tár, ar­cha zmluvy, ob­ložená zo všet­kých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 A za druhou oponou bol stánok, zvaný svätyňa svätých,

Evanjelický

3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých:

Ekumenický

3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.

Bible21

3 Za opo­nou pak byla druhá část, zvaná nej­světější sva­tyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček