EkumenickýŽidom9,5

Židom 9:5

Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí za­tieňovali zľutov­nicu. O tom teraz pod­rob­ne ne­treba hovoriť.


Verš v kontexte

4 K nej pat­ril zlatý kadid­lový ol­tár, ar­cha zmluvy, ob­ložená zo všet­kých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vy­pučala, a tabule zmluvy. 5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí za­tieňovali zľutov­nicu. O tom teraz pod­rob­ne ne­treba hovoriť. 6 Od­kedy je to tak­to za­riadené, stále vchádzajú do pr­vého stanu kňazi, ktorí tam konajú boho­službu.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 A nad ňou, nad truhlou, cherubi slávy, za­tôňujúci pokrývku, z­vanú zľutovnicu, o ktorých veciach hovoriť do­pod­rob­na nie je teraz možno.

Evanjelický

5 nad ňou cherubíni slávy, ktorí za­tieňujú zľutov­nicu. O tom však ne­treba teraz hovoriť pod­rob­ne.

Ekumenický

5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí za­tieňovali zľutov­nicu. O tom teraz pod­rob­ne ne­treba hovoriť.

Bible21

5 Nad tru­hlou byli che­ru­bové Boží slávy, kteří za­stiňova­li sli­tovnici. O tom všem ale teď není tře­ba mlu­vit do­po­drob­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček