EkumenickýŽidom9,20

Židom 9:20

hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh.


Verš v kontexte

19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všet­ky pri­kázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šar­látovú vlnu a yzop a po­kropil samu knihu i všetok ľud, 20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh. 21 Podob­ne po­kropil kr­vou aj stan a všet­ko boho­služob­né náčinie.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 a po­vedal: Toto je krv sm­luvy, ktorú pri­kázal u vás Bôh.

Evanjelický

20 a hovoril: To je krv zmluvy, ktorú vám nariadil Boh.

Ekumenický

20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh.

Bible21

20 se slovy: „To­to je krev smlou­vy, kte­rou s vá­mi Bůh uzavřel.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček