EkumenickýŽidom9,21

Židom 9:21

Podob­ne po­kropil kr­vou aj stan a všet­ko boho­služob­né náčinie.


Verš v kontexte

20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh. 21 Podob­ne po­kropil kr­vou aj stan a všet­ko boho­služob­né náčinie. 22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale i stán i všet­ky nádoby svätos­lužby podob­ne po­kropil kr­vou.

Evanjelický

21 Podob­ne po­kropil kr­vou aj stánok a všet­ko boho­služob­né náčinie.

Ekumenický

21 Podob­ne po­kropil kr­vou aj stan a všet­ko boho­služob­né náčinie.

Bible21

21 Právě tak pokropil tou krví i stánek a všech­no bo­ho­s­lužebné náčiní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček