EkumenickýŽidom9,19

Židom 9:19

Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všet­ky pri­kázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šar­látovú vlnu a yzop a po­kropil samu knihu i všetok ľud,


Verš v kontexte

18 Pre­to ani pr­vá zmluva nebola uzav­retá bez kr­vi. 19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všet­ky pri­kázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šar­látovú vlnu a yzop a po­kropil samu knihu i všetok ľud, 20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo keď podľa zákona pred­niesol Mojžiš všet­kému ľudu všet­ky pri­kázania a vzal krv teliat a koz­lov s vodou a s pur­puro-čer­venou vl­nou a s yzopom, po­kropil i samu knihu i všetok ľud

Evanjelický

19 Keď totiž Mojžiš oznámil všet­kému ľudu všet­ky pri­kázania podľa zákona, vzal krv teliat a koz­lov s vodou, so šar­látovou vl­nou, s yzopom a po­kropil aj samot­nú knihu aj všetok ľud

Ekumenický

19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všet­ky pri­kázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šar­látovú vlnu a yzop a po­kropil samu knihu i všetok ľud,

Bible21

19 Když Mo­jžíš předne­sl vše­mu lidu všech­na přikázání Záko­na, vzal krev te­lat a koz­lů s vodou, ru­dou vlnou a yzopem a pokropil kni­hu Záko­na i vše­chen lid

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček