EkumenickýŽidom9,11

Židom 9:11

Keď však prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­ra, cez väčší a do­konalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta,


Verš v kontexte

10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len von­kajšie pred­pisy, ktoré platia do času náp­ravy. 11 Keď však prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­ra, cez väčší a do­konalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta, 12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a tak zís­kal večné vy­kúpenie.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­rého, väčším a do­konalejším stánom, nie učineným rukou, to jest nie s­tánom tohoto stvorenia,

Evanjelický

11 Ale keď prišiel Kris­tus, Veľkňaz budúcich hod­nôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a do­konalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z toh­to stvoreného sveta,

Ekumenický

11 Keď však prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­ra, cez väčší a do­konalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta,

Bible21

11 Kri­stus však, jako ve­lekněz dob­ra, jež mělo při­jít, pro­šel větším a doko­na­lejším stánkem, který ne­byl po­sta­ven ruka­ma, to jest stánkem, který ne­pa­tří k to­muto stvoření.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček