EkumenickýŽidom9,12

Židom 9:12

raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a tak zís­kal večné vy­kúpenie.


Verš v kontexte

11 Keď však prišiel Kris­tus, veľkňaz budúceho dob­ra, cez väčší a do­konalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta, 12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a tak zís­kal večné vy­kúpenie. 13 Veď ak už po­kropenie kr­vou capov a býkov a popol z jalovice po­sväcuje poškvr­nených, aby boli teles­ne čis­tí,

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 ani nie kr­vou koz­lov a teliat, ale svojou vlast­nou kr­vou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc večné vy­kúpenie.

Evanjelický

12 ani nie s kr­vou koz­lov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a vy­dobyl večné vy­kúpenie.

Ekumenický

12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a tak zís­kal večné vy­kúpenie.

Bible21

12 Jednou pro­vž­dy vstou­pil do nej­světější sva­tyně, a to ne s krví koz­lů a te­lat, ale se svou vlastní krví, a tak nám za­jistil věčné vy­kou­pení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček