EkumenickýŽidom4,7

Židom 4:7

Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ús­tami Dávida, ako už bolo po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia.


Verš v kontexte

6 Ak teda tr­vá možnosť, aby doň nie­ktorí vošli, a pre­tože tí, ktorým sa evan­jelium ohlasovalo ako pr­vým, pre ne­pos­lušnosť ne­vošli, 7 Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ús­tami Dávida, ako už bolo po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia. 8 Veď keby ich bol Jozua vo­viedol do od­počin­ku, nebol by už po­tom hovoril o inom dni.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc!

Evanjelický

7 určuje znovu is­tý deň: (nové) dnes - tým, že po dl­hom čase hovorí ús­tami Dávida, ako sme už po­vedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia.

Ekumenický

7 Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ús­tami Dávida, ako už bolo po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia.

Bible21

7 Pro­to Bůh znovu označuje nějaký den jako „Dne­s“ , když o mno­ho pozdě­ji říká Davi­dový­mi ús­ty (jak už bylo řečeno): když ho us­lyší­te mlu­vit, ne­buď­te zatvrzelí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček