EkumenickýŽidom12,7

Židom 12:7

Vy­trvaj­te v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami za­ob­chádza ako so syn­mi. A ktorého syna otec ne­vychováva prís­ne?


Verš v kontexte

6 lebo koho Pán miluje, toho prís­ne vy­chováva a tres­tá každého, koho prijíma za syna. 7 Vy­trvaj­te v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami za­ob­chádza ako so syn­mi. A ktorého syna otec ne­vychováva prís­ne? 8 Ak ste bez takej výchovy, akú pod­stupujú všet­ci, po­tom nie ste synovia, ale ako ne­manžel­ské deti.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáz­nil otec?

Evanjelický

7 Vy­trvaj­te, aby vás vy­choval. Ako so syn­mi za­ob­chádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec ne­vychovával?

Ekumenický

7 Vy­trvaj­te v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami za­ob­chádza ako so syn­mi. A ktorého syna otec ne­vychováva prís­ne?

Bible21

7 Když pod­stu­pujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dě­tem. Je snad dítě, které otec netrestá?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček