EkumenickýŽidom12,6

Židom 12:6

lebo koho Pán miluje, toho prís­ne vy­chováva a tres­tá každého, koho prijíma za syna.


Verš v kontexte

5 A za­bud­li ste na po­vzbudenie, ktoré sa vám pri­hovára ako synom: Syn môj, ne­pohŕdaj Pánovou výchovou, ani ne­klesaj, keď ťa kar­há, 6 lebo koho Pán miluje, toho prís­ne vy­chováva a tres­tá každého, koho prijíma za syna. 7 Vy­trvaj­te v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami za­ob­chádza ako so syn­mi. A ktorého syna otec ne­vychováva prís­ne?

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo koho Pán miluje, toho káz­ni, a švihá každého, koho prijíma za syna.

Evanjelický

6 lebo koho miluje Pán, toho prís­ne vy­chováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna.

Ekumenický

6 lebo koho Pán miluje, toho prís­ne vy­chováva a tres­tá každého, koho prijíma za syna.

Bible21

6 Vž­dyť koho mi­lu­je Hos­po­din, toho vy­chováváa trestá každého, koho při­jímá za syna.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček